WAARVOOR KAN FRAME GEBRUIKT WORDEN? De methode is bedoeld om een veiligheidsingenieur te helpen bij zijn taken: Het ontwerpen van efficiënte brandbescherming. Bestaande situaties onderzoeken, zelfs al beoogt men geen onmiddellijke verbeteringen. Schatting van de voorzienbare schade: De ervaring heeft aangetoond dat er een directe relatie is tussen het berekend risico R en de te verwachten schade bij een belangrijke brand. Alternatieven voor prescriptieve voorschriften  verantwoorden: Een eerste berekening volgens de voorschriften geeft het te behalen veiligheidsniveau, terwijl een tweede berekening volgens het voorgestelde alternatief kan dienen als bewijs dat hetzelfde doel bereikt wordt. Kwaliteitscontrole van zijn werk. De methode verplicht grondig te werk te gaan door de systematische benadering van de invloedsfactoren en beperkt eventuele subjectieve appreciaties. Ontwerpen van een efficiënte brandbescherming Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw, of bij het verbouwen van een bestaand gebouw, dienen de bouwheer, de architect en zijn medewerkers rekening te houden met de eisen voor de brandveiligheid voor dit gebouw. Volgens  de Europese Bouwproductenrichtlijn is "brandveiligheid" een van de essentiële kenmerken van een gebouw. In de eerste plaats zal men hier denken aan de regelgeving maar die behandelt slechts een deel van de opdracht: Wat verwacht de overheid van de bouwheer. Daarnaast verwachten ook de bouwheer zelf, de exploitant en de (toekomstige) verzekeraar dat het gebouw een bepaald niveau van brandveiligheid haalt.   FRAME  werd oorspronkelijk ontwikkeld om een berekend brandveiligheidsconcept samen te stellen dat voor alle belanghebbenden aanvaardbaar is en economisch verantwoord. Meer informatie over het brandveilig ontwerpen van gebouwen, vindt U hier... Bijzondere gevallen De praktische toepassing van FRAME gaat uit van 1 berekening voor 1 compartiment. Voor gebouwen met bijzondere kenmerken, kan dit een aantal vragen oproepen. Dat is o.m. het geval voor gebouwen met een atriumcompartiment, voor smalle diepe gebouwen en voor gebouwen met een duplex of loft op de hoogste verdieping. Meer informatie over dit type gebouwen vindt u hier ... Bestaande situaties onderzoeken. Een belangrijke groep FRAME-gebruikers zijn de preventieadviseurs. Zij willen voor bestaande gebouwen nagaan hoe het staat met de brandveiligheid van de gebouwen van hun bedrijf of van hun klanten. FRAME gebruikt dezelfde benadering als de KINNEY-methode die vrij dikwijls gebruikt wordt voor het beoordelen van de veiligheid op de werkplek, maar is specifiek gericht op brandveiligheid. De methode geeft een duidelijke boodschap: het streefdoel is een risiconiveau halen R <= 1 voor de deelaspecten die men belangrijk vindt. Het Excel-rekenblad biedt daarbij ook de mogelijk om verantwoorde alternatieven aan te bieden als de bestaande situatie onvoldoende brandveilig is. Meer informatie over het beoordelen van brandrisico's  vindt u hier ... Gelijkwaardigheid In een aantal gevallen leidt de toepassing van de (meestal) prescriptieve regelgeving tot conflicten met de vooropgestelde functies van het gebouw, met de verwachtingen van de exploitant of de verzekeraar.  Het aanpassen van bestaande gebouwen aan nieuwe functies volgens de beschrijvende regels, kan soms enkel mits zeer dure aanpassingen.   Gelukkig bestaat in de meeste landen de mogelijkheid om alternatieven voor te stellen voor zover zij een gelijkwaardig niveau van veiligheid bieden. De moeilijkheid is echter om de overheid te overtuigen dat die gelijkwaardigheid bestaat.    FRAME kan hier een uitweg bieden, met een dubbele risicoberekening: Een eerste berekening om het niveau van veiligheid te bepalen dat met toepassing van de voorschriften behaald wordt, en een tweede volgens het voorgestelde alternatief. Als het alternatief een lager risiconiveau heeft dan de berekening volgens de voorschriften, dan kan men van gelijkwaardigheid spreken. Meer informatie over gelijkwaardigheid vindt u hier ...