FRAME BEREKENING IN DE PRAKTIJK Wanneer men alle nodige gegevens over het te berekenen compartiment heeft verzameld, kan men beginnen met de praktische berekening. Men gaat zo te werk:  Eerst berekent men de deelfactoren voor de Potentiële Risico's P, P1, P2, en hun waarde. Vervolgens berekent men de Aanvaardbare Risico's A, A1, A2. Dit laat ons zien waar we ons aan de strengste eisen mogen verwachten, hetzij voor het patrimonium, hetzij voor de mensen, of voor de activiteiten.Vervolgens berekent men de waarden van W, N, S, F voor de gekozen bescherming, en gaat men na wat de waarde is van R , het risico voor de goederen. In sommige gevallen moet men wel eens de berekening hermaken voor een andere keuze van de bescherming. Eenmaal de berekening voor de bescherming der goederen tot een goed einde is gebracht, moet men nog nagaan of het beschikbare systeem ook voldoende is voor de bescherming der personen. Hiervoor moet men de waarden van U en van R1 berekenen. Men moet eventueel bijkomende bescherming voorzien, wat zowel de berekening voor de goederen als die voor de personen kan wijzigen. Heeft men een oplossing gevonden voor de personen en voor de goederen, dan kan men de berekening maken voor de activiteiten. Hiervoor moet men nog de waarden van Y en van R2 bepalen. De bijkomende maatregelen om ook de activiteiten te beschermen beïnvloeden slechts weinig de bescherming der goederen en der personen.   REKENBLAD Voor de eerste twee versies van FRAME bestond er een eigen rekenprogramma. Voor de FRAME 2008 versie , kan men gebruik maken van een Excel-rekenblad. Voor Windows XP/Vista  Excel 2000-2007 gebruikers is dit een “executable” bestand. Voor Office 2010/2011 met Windows 7 of Mac zijn er een xltc- sjabloonen voor andere platformen een OpenOffice 3.3 odt-sjabloon beschikbaar. De software is gratis beschikbaar voor wie zich eerst als gebruiker registreert .  Meer info... Het rekenblad maakt het mogelijk om drie parallele berekeningen te maken: een referentiesituatie en twee varianten. Het heeft de volgende structuur: FRAME2008 : samenvatting van de 3 berekeningen; P -REF, A - REF, D- REF : rekenbladen voor de referentiestatus; P - V1, A - V1, D - V1: rekenbladen  voor variant 1; P - V2, A - V2, D - V2: rekenbladen voor variant 2; Info FRAME : schutblad met algemene informatie, erkenningen, disclaimer en waarschuwingen; Info P , Info A, Info D : informatie en referentiebladen voor de factoren die bij de berekening van de Beschermingsgraden. De waarde van de berekende risico's (patrimonium, personen, activiteiten) zijn gekleurd: Groene waarden geven aanvaardbare risiconiveaus. Blauwe waarden geven risiconiveaus die mogelijks te verbeteren zijn. Rode waarden geven onaanvaardbare risiconiveaus  Een rode achtergrond duidt abnormale waarden aan, bvb. negatieve waarden Een niet werkend voorbeeld van het FRAME 2008.10 Rekenblad vindt u hier...