Metoda  "FRAME" "FRAME" predstavlja program-metodu procene ugroženosti od požara namenjenu za   inženjere koji se bave zaštitom od požara, i verovatno je najjednostavnija metoda za  definisanje potrebnog i ekonomičnog koncepta protivpožarne zaštite za nove ili postojeće objekte. To je praktična, sveobuhvatna i transparentna metoda izračunavanja rizika od  požara u objektima. Program "FRAME" ima za cilj izračunavanje parametara protivpožarne zaštite objekata, njegovog sadržaja i aktivnosti u njima. Ova metoda može lako da se  koristi i za procenu opasnosti od požara u postojećim objektima, u cilju provere  efikasnosti alternativne konstrukcije sa postojećom. “FRAME” - programom može se proračunati rizik od požara u objektima  za  imovinu,   sadržaj, ljude i i aktivnosti. Metoda daje sistematsku procenu uticaja svih glavnih faktora,  a krajnji rezultat je skup vrednosti kojima je brojčano izražen, opis svih pozitivnih i  negativnih aspekata. Metoda nije pogodna za instalacije na otvorenom. Program “FRAME“ se zasniva na metodi koju je razvio Švajcarski inženjer M. GRETENER (SIA metoda izračunavanja) i nekoliko sličnih pristupa: ERIC (Proračun procene rizika od požara) ,  izmene u Francuskoj SARAT i CLUZEL, Nemački standard DIN 18230, Austrijska norma TRBV100  određivanje premije osiguranja , SIA metoda razvijena 2007godine, a zamenjena je uprošćenom  metodom VKF2007, koja se može koristiti samo za industrijske objekte. Nasuprot tome, da bi se  metoda koristila za sve vrste objekata, a da se pri tome vodi računa o riziku objekta, njegovog  sadržaja, prisutne ljude i aktivnosti u njemu, razvijena je program FRAME. Prva verzija programa “FRAME“ je predstavljena 1988 u Tehničkom reviji broj 73 Belgijskog ANPI.  Druga verzija “FRAME“ pojavila se krajem 1999, i sadrži nekoliko izmena: neke formule su  modifikovane zbog novih saznanja iz oblasti zaštite od požara i praćenja tehničkog razvoja u ovoj  oblasti.   Treća verzija programa “FRAME“ predstavljena je krajem 2008.godine i sadrži samo mala  prilagođavanja, posebno u oblasti protivpožarne otpornosti materijala, gde je uspostavljena veza  između novih evropskih klasifikacija.  Program  "FRAME 3" je dostupan korisnicima na više jezika. Program se besplatno distribuira, uključujući priručnik sa svim formulama i objašnjenjima suštine  metode. Pogledajte na "Softvare" xltx -template (xltx –predložak) koji  je dostupan za Office  2010/2011 korisnika. FRAM-ini  Korisnici Frame polu- kvantitativne metode procene ugroženosti od požara, koji imaju  osnovno  znanje o zaštiti od požara,  izrazili su želju za manje složenom kvalitativnom  procenom ugroženosti  od požara. FRAM-ini je program razvijen za ovu svrhu, ali može se koristi i kao uvod i korak ka polu-  kvantitativnom pristipu  FRAME.  FRAM-ini : tabelarni prikaz  &   uputstvo  ( Thank you , Jovan Injac of Hazmat Eng, Beograd)